رادیو شرکت داران – قسمت ۲۳

رادیو

رادیو شرکت داران – قسمت ۲۳

قسمت بیستم و سوم
در این قسمت می شنوید :

١.اخبار تکنولوژی ٠٠:٠١:٠٢

٢. مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی برای دریافت تسهیلات بانکی ٠٠:٠٢:۴۵

٣. اینترنت را چه کسی اختراع کرد ٠٠:٠۵:٣٠

۴. مزایای ثبت شرکت ٠٠:٠٩:٠٧

۵.پاسخ به سوالات ثبتی صورت گرفته شما در سایت رسانه شرکت داران ٠٠:١١:۵٢

لطفا به این محتوا امتیاز دهید