ثبت شرکت در مناطق آزاد

فیلم های آموزشی

ثبت شرکت در مناطق آزاد

عمده ترین امتیازات ثبت شرکت در مناطق آزاد چیست؟

١-معافیتهای مالیاتی ۲۰ ساله
٢- معافیتهای گمرکی از لحاظ عوارض و سودبازرگانی جهت مواد اولیه و تجهیزات
٣- عدم محدودیت در ورود و خروج ارز
۴- عدم محدودیت در ورود و خروج اشخاص خارجی بدون اخذ ویزا
۵- از لحاظ مکانی عمدتا مناظق آزاد متصل به دریا و بنادر هستند که این موضوع در تجارت اهمیت بالایی از نظر کاهش هزینه های حمل و بارگیری و بیمه و گمرک دارد

لازم به ذکر است شرکت ثبت شده در مناطق آزاد می بایست حتما دارای مجوز فعالیت اقتصادی پس از ثبت باشند و این شرکتها میتوانند دارای شعبه تهران یا سایر شهرستانها به عنوان فقط دفتر هماهنگی باشند معمولا مقررات هر منطقه آزاد تجاری مختص منطقه خود است


لطفا به این محتوا امتیاز دهید